Stichting Fluisterboot Voorne-Putten

De “Bernisse laten beleven” is ons doel.
Maar ook een vaarverbinding met het historische Brielle staat op het programma.

Doel Stichting Fluisterboot Voorne-Putten (SFVP)

In eerste plaats wil de SFVP de “Bernisse laten beleven” bij de inwoners en bezoekers van Voorne-Putten. De SFVP is ervan overtuigd dat zij door mensen zelf in aanraking te brengen met de natuur, deze mensen zich pas écht bewust worden van de waarde ervan. Daarom laat het SFVP jong en oud de natuur van dichtbij beleven.

Dit doen wij op een milieuvriendelijke manier, met een elektrisch aangedreven boot.

Echter de SFVP ziet de opdracht echter veel ruimer. De Fluisterboot moet een centrale rol gaan spelen bij de verstrekking van informatie over het landschap, de cultuur, de natuur en het ontstaan van het waterwingebied van de Bernisse en het eiland Voorne-Putten.

De SFVP streeft er naar om recreatie te bevorderen op het gebied van cultuur- en natuurtoerisme. Door de centrale ligging op Voorne-Putten zal het tevens een toeristisch rustpunt worden voor de wandelaar en de fietser. Maar ook een vaarverbinding met het historische Brielle behoord tot de mogelijkheden.

Thematochten

Als toeristisch en educatief uitstapje biedt de Fluistersloep bijzondere kansen voor de recreatieve versterking. Ons toekomstbeeld is een belevingsmoment creëren op de Bernisse met een duidelijke blik naar buiten. Tijdens de vaste en tijdelijke rondvaarten vertellen we het verhaal van het landschap en de mens die erin leefde. De bezoeker vaart als het ware door de landschapsgeschiedenis van De Bernisse. De rol van mens en dier, het water en de ontstaansgeschiedenis worden zo inzichtelijk gemaakt.


 • Natuurtoerisme: Ga op stap met een natuurgids of vogelspotter.
 • Cultuur- en erfgoedtoerisme: Hoogtepunten en dieptepunten uit de geschiedenis van de Bernisse. In een afvaart wordt verteld over het ontstaan van de Bernisse als handelsroute, het Hof van Putten tot het verdrogen en het weer opbloeien als natuurgebied en zoetwatervoorziening.
 • Fiets- & wandeltoerisme: Voor de fiets- en wandeltoerist biedt de Fluisterboot een rustpunt in een unieke natuurlijke landschappelijke omgeving. Een extra dimensie aan het fietsen of wandelen in deze omgeving. 
 • Onderwijs/Educatieve tochten: Leerproducten moeten didactisch verantwoord zijn en leuk en aansprekend zijn voor kinderen. Wat is er dan leuker dan de leerstof aan den lijve te ervaren op de Bernisse? In combinatie met een tocht naar De Hartelkering, de belangrijkste en ook meest indrukwekkende element in de Europoort Kering.

De organisatie

De ontwikkeling en realisatie van de Fluistersloep wordt uitgevoerd door een overkoepelende stichting. Om de planontwikkeling in goede banen te leiden is een realisatieteam aangesteld, ondersteund door werkcommissies. Hierin hebben specialisten uit diverse werkvelden zitting. Zowel de stichting als de komissies worden bemand door vrijwilligers, welke slechts uit passie en betrokkenheid hun medewerking verlenen.

Stichting Fluisterboot Voorne-Putten

Het bestuur bestaat uit

 • Voorzitter: Fred Lorsheijd / 0639020114
 • Penningmeester: Robert Broos / 0653823883
 • Secretaris: Casper Kleijwegt / 0619217729
 • Alg. organisatie: Dirk van der Schaaf

Beleidscommisies

 • MarCom: Suze de Vries
 • Techniek: Rene Minifarges
 • Vrijwilligers: Madeleine van der Tholen en Ria Vermeulen
 • Taskforce: Deef Alexander